Projekt dietního stravování

Informace k dietnímu stravování

 

Vážení rodiče,

Projekt dietního stravování připravuje statutární město Přerov ve spolupráci se Zařízením školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 a bude zahrnovat přípravu a rozvoz dietní stravy pro děti a žáky mateřských a základních škol na území města Přerova. Zajištění přípravy a rozvozu dietní stravy bude zahájeno 1. května 2014 a bude se týkat výhradně těchto čtyř druhů diet:

* bezlepková

* šetřící

* diabetická

* diabeticko – bezlepková

Poskytování dietního stravování výše uvedených druhů diet bude podmíněno doložením lékařského potvrzení pro každé dítě nebo žáka.

Dietní strava bude připravována ve školní jídelně Želatovská a bude rozvážena na jednotlivé mateřské a základní školy v samostatných termokazetách opatřených jménem konkrétního strávníka. Vstupní náklady na pořízení termokazet budou hrazeny z prostředků statutárního města Přerova. V případě diet diabetické a diabeticko – bezlepkové bude nutná spolupráce zákonného zástupce dítěte/žáka se školní jídelnou. Garance kvality stravy bude zajištěna vyškoleným personálem, spoluprací s dietní sestrou, technickým zajištěním zázemí pro přípravu jídel a dodržením kritických bodů – jak při výrobě, tak při rozvozu jídel. Zvýšené náklady na rozvoz dietní stravy uhradí statutární město Přerov prostřednictvím rozpočtu Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30.

Stejně jako u běžné stravy i v případě dietní stravy bude strávník hradit pouze cenu potravin, a to v souladu s vyhláškou č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k vyšší ceně potravin pro přípravu dietní stravy, budou ceny potravin pro jednotlivé kategorie dietních strávníků upraveny takto:

Mateřské školy – celodenní strava (přesnídávka, oběd, svačina) - děti 3 – 6 let navýšení ceny potravin o 12 – 13,- Kč a děti 7 – 10 let navýšení ceny potravin o 17 – 18,- Kč .

Základní školy – oběd - žáci 7 – 10 let navýšení ceny potravin o 9 – 10,- Kč, žáci 11 – 14 let navýšení ceny potravin o 9 – 10,- Kč a žáci 15 let a více navýšení ceny potravin o 8 – 9,- Kč.

 


Kontakt

Mateřská škola U tenisu

U tenisu 170/2
750 02 Přerov


+420 581 331 581