Celé česko čte dětem

Mateřská škola U tenisu 2 je zapojena do projektu „Celé Česko čte dětem“.

Celé Česko čte dětem je obecně prospěšná společnost, jež v České republice realizuje stejnojmennou celostátní osvětovou a mediální kampaň zaměřenou na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, na propagaci hodnotné literatury a na budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

Kampaň Celé Česko čte dětem je dlouhodobý program, který sahá k podstatě rodinné pospolitosti, a tím i společnosti. Vzhledem k tomu, že v dnešní době dětské zábavě kralují počítačové hry a televize, má kampaň, která podporuje myšlenkové, psychické a morální zdraví dětí a mládeže, velmi vysokou společenskou důležitost.

Posláním tohoto projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emociálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Je dokázáno, že předčítání výrazně stimuluje mozek. Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme slovní zásobu, vybavíme ho emočním nábojem.

Tady se neříká "jdi a čti si", ale "pojď, budu ti číst".

Hlavní motto zní: „Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!“

Ve všech třídách naší mateřské školy čteme dětem 20 - 30 minut denně v době odpoledního klidu před odpočinkem z dětských pohádkových knih.  Začínáme obrázkovými knihami, které mají jen pár vět na stránce. Postupně přecházíme ke knihám, které mají více textu a nakonec ke knihám, které jsou členěny do kapitol. V průběhu čtení udržujeme s dětmi kontakt, sledujeme jejich zájem. O přečteném textu si povídáme, hledáme zápletku příběhu a jeho řešení, starší děti děj zkouší po kratších úsecích převyprávět. V textu nacházíme mravní ponaučení a životní moudrost.
Děti, které nespí, mají možnost si půjčovat a prohlížet v době odpočinku knihy podle své volby k prohlížení obrázků z volně dostupné knihovničky. O tom, co právě aktuálně čteme, rodiče informujeme na nástěnkách. Snahou je budovat s rodinou spolupráci vyzdvihující důležitost mluveného slova, čteného textu a vztahu ke knize.
Po předem dohodnutém termínu dochází předčítat i rodiče, více pak prarodiče. Poslech příběhu vyprávěného pohádkovou babičkou má pro děti své nezapomenutelné kouzlo.

A proto se nebojte k nám vstoupit a vyzkoušet si krásný zážitek, kdy je pohádka mluvená vašimi ústy pohlcována nejen sluchem, ale i očima a srdcem našich dětí.    


Kontakt

Mateřská škola U tenisu

U tenisu 170/2
750 02 Přerov


+420 581 331 581