ZÁMĚR: OPIČKA A SEMÍNKO

18.03.2018 17:25

OPIČKA A SEMÍNKO

 

Opička se nemůže dočkat probouzejícího se jara, ukazuje nám zelenající se trávu, rostoucí jarní květiny, pupeny na větvích, zpěv ptáčků a vše co k jaru patří. Tyhle jarní skvosty zkoumá, popisuje a nemůže se nabažit jarními květinami.

OPIČKU seznámíme s nejvýznamnější svátky jara a to Velikonocemi. Ukážeme jí tradice a zvyky spojené s Velikonocemi. Kluci chystají pomlázky a společně barvíme vajíčka. Učíme se velikonoční koledy, zkoušíme si zvuk řehtaček a seznamujeme se s jejich účelem.

            K jaru také neodmyslitelně patří mláďátka zvířátek, které nám přináší užitek. Jaro je symbolem nového života.

  • rozlišení jarních květin, co potřebují rostliny k růstu, zvládnutí péče o rostliny
  • rozvíjení smyslové percepce - zrak, hmat, čich
  • rozvoj poznávacích a paměťových procesů -  z čeho se skládá rostlina, přirovnání k lidskému tělu
  • vycházka do přírody a všímání si jarních znaků - podpora dětské zvídavosti a zájmu o přírodu
  • rytmizace názvů květin hrou na tělo s použitím obrázkového materiálu, využití Orffových nástrojů
  • společně vytvoříme sváteční náladu a připravíme se na svátky jara, vyzdobíme si třídu
  • seznámení s lidovými tradicemi, zvyky a symboly Velikonoc
  • posílení hudebních dovedností, paměti a pozornosti
  • prohloubení základních znalostí o domácích zvířatech a jejich mláďatech

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola U tenisu

U tenisu 170/2
750 02 Přerov


+420 581 331 581