OPIČKA POMÁHÁ KAMARÁDŮM V ZIMĚ

23.01.2018 20:11

OPIČKA POMÁHÁ KAMARÁDŮM V ZIMĚ

 

Kampak se schovají na zimu zvířátka? Les se zamyká, protože přišla zima. OPIČKA nás prosí o pomoc při péči o zvířátka v zimě. Budeme se také učit poznávat zvířátka, která se ukládají k zimnímu spánku. Pomocí básní a písniček jim pomůžeme usnout a nabrat další síly.

Objevují se však mezi námi i zvířátka, která přezimují. Naučíme se tyto zvířátka pojmenovat a charakterizovat. Především ptáčkům pomáháme v zimě přežít, chystáme jim dobroty do krmítka a učíme se je pojmenovat.

 

  • seznámení se s některými volně žijícími ptáky v zimním období
  • získávat znalosti o některých volně žijících ptácích, jejich způsobu života a stavbě těla
  • uvědomovaní si potřeby pomoci krmení ptáků v zimních měsících
  • poznávání hodnot přátelství na základě pomoci zvířátkům v zimním období
  • pozorování zvěře v zimě a umět pojmenovat některá volně žijící zvířata
  • nechovat se sobecky, myslet na druhého, umět se rozdělit – příběhy, pohádky
  • osvojování si základních poznatků o přírodě v zimě, o zvířatech v našich lesích

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola U tenisu

U tenisu 170/2
750 02 Přerov


+420 581 331 581