OPIČKA OLA POSLOUCHÁ POHÁDKY

05.02.2018 21:59

OPIČKA OLA POSLOUCHÁ POHÁDKY (ÚNOR)

 

Celé toto téma se bude nést v duchu humoru a vtipu. Povíme si o Masopustu, jeho tradicích, a také zabrouzdáme do světa pohádek. Samotná OPIČKA se proměňuje ve veselou masku, aby se zařadila do slavnostního průvodu. Společně si zatancujeme, zahrajeme oblíbené hry, zazpíváme si živé písničky – vytvoříme si hudební kapelu.

 

-        získat elementární poznatky o ročním období spojené s tradicemi a zvyky Masopustu

-        uplatnit tvořivost a fantazii

-        zapojit se do tancování, experimentování s pohybem, rytmem a hudbou

-        zvládnout pocit výhry a pocit prohry - přát štěstí druhému, naučit se povzbuzovat protihráče a přát mu výhru

-        chápat humor a vtip, umět ho vhodně a citlivě použít (rozlišit humor a posměšek)

-        zdokonalit se v pohybových dovednostech a v hrubé i jemné motorice

-        rozvoj spolupráce, pocitu sounáležitosti - společná příprava karnevalu

-        znát dějovou posloupnost některých klasických pohádek, umět doplňovat v dějství pí. učitelku

-        rozvoj slovní zásoby a její aktivní využití

-        rozlišit některé klasické pohádky i podle obrázků

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola U tenisu

U tenisu 170/2
750 02 Přerov


+420 581 331 581