Tematický celek "Žihadlová"

06.06.2018 20:39

„Žihadlová“

Záměr celku

- poznávat letní přírodu:

  typické květiny, které se probouzí v létě

  plody, které dozrávají

  změny na stromech

- poznávat a pojmenovávat hmyz, který začíná poletovat okolo nás

- neposlední řadě změny v počasí

- vědět, že kolem nás může být i nebezpečí (bodnutí hmyzem, úpal, úžeh, jedovaté rostliny)

- působit na děti preventivně čtenými příběhy, co by se stalo, kdyby…

- znát, že člověk může mít z darů přírody i užitek: med, bylinky

Klíčová slova

- hmyz, tráva, užitek, nebezpečí, prevence, potravní řetězec

Vzdělávací nabídka

- četba příběhů

- vyhledávání zajímavostí v encyklopediích, knihách

- píseň Komáři se ženili, píseň Leť včelko, leť, píseň Beruško, půjč mi sedmou tečku

- cvičení na školní zahradě  - kruhy, míče, padák, tenisové dovednosti

- hra „Detektivové v trávě“ poznávací dopoledne na Malé Laguně s lupou

- kresba geometrických prvků na motýlích křídlech, nalepování na barevnou louku

- správný úchop nůžek při vystřihování berušek a včeliček na prostorový závěs

- pozorování hmyzu na zahradě pod lupou v průhledné krabičce

- labyrinty a cesty: interaktivní tabule, pracovní listy

- rozvíjení pracovních dovedností při výrobě medového másla ke svačině

- podpora kamaráda při finále soutěže ve zpěvu s písní Mravenčí ukolébavka

Logopedická prevence

- logopedická cvičení - žába (koušeme se do spodního rtu, KVÁ, KVAK), cvrček (CCCCC),

  had (SSS), moucha (BZZZ), čmelák (BŽŽŽ)

- grafomotorická cvičení – dráhy letu hmyzu

Čtenářská pregramotnost

- vyhledávání dětských knížek, ve kterých je hlavní postavou hmyz (Včelí medvídci, Ferda

  Mravenec, Příběh brouka, Včelka Mája atd.)

- zachycení hlavní myšlenky čtených příběhů

Matematická pregramotnost

- přiřazování teček berušce podle počtu na hozené kostce

- počítání hmyzu na obrázku

- počítání květin na záhonku

- procvičování polohy předmětů (květiny) na ploše – pravolevá orientace, nahoře-uprostřed-

  dole, kombinace obou rovin (vpravo uprostřed)

Spolupráce s rodiči

- zapůjčení tematické knížky na čtení při poledním odpočinku

- pozvání na finále pěvecké soutěže v kině Hvězda „Kdo si zpívá, nezlobí“

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola U tenisu

U tenisu 170/2
750 02 Přerov


+420 581 331 581