BANÁN KAMARÁDSTVÍ

24.09.2017 16:23

BANÁN KAMARÁDSTVÍ

S novým školním rokem přišla přivítat děti i OPIČKA, která nás bude provázet po celý školní rok. Opička však nemá jméno a proto prosíme děti a rodiče o vymyšlení jména opičky. Začátek září věnujeme adaptačnímu období, kdy se budeme navzájem poznávat, učit se znát jména kamarádů, formou her a písniček. Seznámíme se postupně s pravidly společenského soužití ve třídě, a také se naučíme chápat, že každý má nějaká práva a povinnosti. Zaměříme se na základní hygienické návyky a sebeobsluhu. Integrovaný blok je především zaměřen na vytváření co nejlepších podmínek pro přijetí dětí do nového kolektivu, na vzájemné poznávání, na vytváření příznivého sociálního klimatu ve třídě, jak v budování vztahů mezi dětmi, tak mezi dětmi a učitelkami. S tím vším nám pomůže naše OPIČKA. 

 

Ø  PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ

 

Ø  seznámit se s prostředím MŠ, připravit co možná nejvhodnější prostředí pro adaptaci

Ø  vytvořit prostředí porozumění, tolerance a příjemnou, laskavou atmosféru

Ø  znát své jméno a značku a poznávat jména kamarádů

Ø  vypěstovat, upevnit návyky a zásady hygieny, stolování, úklidu hraček

Ø  rozvíjet sebeobslužné činnosti

Ø  budování společných návyků ve třídě

Ø  získat informace o vzájemné poloze předmětů ve třídě s jejich popisem

Ø  spoluvytvářet pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumět jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

Ø  domluvit se slovy i gesty, rozlišovat některé symboly a rozumět jejich významu i funkci

Ø  naučit se správně používat hry a hračky, umět je uložit zpět na své místo

Ø  zvládat postupovat podle instrukcí a pokynů

Ø  zvládat úkoly společně s ostatními, podporovat druhé děti, být ochoten ke kompromisu a konflikty řešit tak, aby bylo dosaženo shody

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola U tenisu

U tenisu 170/2
750 02 Přerov


+420 581 331 581