AKTUALITY KVĚTEN

03.05.2018 13:21

  1.5.2018: Svátek práce, MŠ je uzavřena

  8.5.2018: Státní svátek, MŠ je uzavřena

11.5.2018: minitenis s trenéry

15.5.2018: angličtina

17.5.2018: školní kolo atletických přeborů na zahradě školy

                 dopoledne

22.5.2018: atletické přebory MŠ okresu Přerov na TJ Spartak

                 9.00  - 11.00 hodin, reprezentovat budou děti, které

                 byly vybrány na školním kole, disciplíny:

                 běh na 20 metrů
                 skok do dálky z místa
                 hod tenisovým míčkem

22.5.2018: angličtina

23.5.2018: školní výlet do Archeoskanzenu Modrá, odjezd v 7.30 hodin,

                 příchod dětí do MŠ nejpozději do 7.15 hodin, návrat cca

                 kolem 14.00 hodiny, oběd bude odhlášen (prosíme vybavit

                 nejlépe řízečkem), ranní svačinu dostanou děti s sebou, odpolední

                 si sníme po návratu do MŠ, bližší info na nástěnce ve třídě,

                 dopravu 4.800,- Kč hradí SRPŠ, vybíráme jen na vstupné:

                 Archeoskanzen Modrá 30,- Kč
                 Živá voda Modrá        30,- Kč
                 Terárium Modrá         40,- Kč      100,- Kč celkem za celý výlet

25.5.2018: minitenis s trenéry     

26.5.2018: máme možnost vystoupit s dětmi v Hranicích se sletovou

                 skladbou NOTY, prosíme rodiče o ind. dopravu dětí, sraz

                 v 10.15 hodin u Sokolovny v Hranicích, prosíme o potvrzení

                  účasti u třídní učitelky do 11.5.2018

29.5.2018: angličtina

30.5.2018: besídka ke Dni rodiny od 15:30 hodin

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola U tenisu

U tenisu 170/2
750 02 Přerov


+420 581 331 581