AKTUALITY BŘEZEN

04.03.2018 09:14

  6. 3.2018: angličtina, změna času vždy od 12.30 do 13.15 hodin

  7. 3.2018: saunování

  8. 3.2018: druhá náhradní angličtina 12.30 - 13.15 hodin, tímto jsou
                  neodučené lekce z důvodu nemoci paní lektorky nahrazeny

  9. 3.2018: minitenis s trenéry

13. 3.2018: angličtina 12.30 - 13.15 hodin

13. 3.2018: beseda s odborníkem na téma " Význam grafomotorických dovedností
                  při nácviku psaní", přednáší Mgr. Veronika Lehká ze SPC logopedického Olomouc,
                  zahájení 15:30 hodin, poslední z cyklu přednášek DOPORUČUJEME!!!

14. 3.2018: saunování

15. 3.2018: Miniškolička - v ZŠ Želatovská si děti vyzkouší, jaké je to být 1 hodinu školákem,
                  odcházíme v 9:40, vyuč. hodina 10:00 - 10:45, návrat na oběd

20. 3.2018: angličtina 12.30 - 13.15 hodin

21.3.2018: saunování

22. 3.2018: Velikonoční jarmark 14.30 - 17.00 hodin, prosíme maminky o výrobky
                  s velikonoční nebo jarní tematikou, z výtěžku zakoupíme dětem hračky 
                  na pískoviště, jaro se blíží
                  výrobky předejte třídní učitelce nejpozději do úterý 20. března

23. 3.2018: minitenis s trenéry

27. 3.2018: angličtina 12.30 - 13.15 hodin

28. 3.2018: poslední saunování - ukončení sezóny, Den učitelů 

30. a 2.4.2018: Velikonoce - sváteční dny, mateřská škola je uzavřena, strava je dětem
                  automaticky odhlášena, není nutno dokládat omluvný list

Jménem výboru SRPŠ se na rodiče obracíme s žádostí o zaplacení příspěvku SRPŠ 
250,- Kč na 2.pololetí školního roku. Vzhledem ke zdržení se zápisem spolku
u Krajského soudu v Ostravě se platba za 1.pololetí nevybírá. Příspěvěk hraďte v hotovosti
u třídních učitelek. Obdržíte doklad o zaplacení. Děkujeme.

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola U tenisu

U tenisu 170/2
750 02 Přerov


+420 581 331 581