Školní vzdělávací program

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEROV, U TENISU 2

 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
 
„Otevíráme dveře do světa poznání“
 
 
OBSAH
1.Identifikační údaje o mateřské škole
2.Obecná charakteristika školy
   2.1.Historie školy
   2.2.Velikost školy
   2.3.Lokalita školy
   2.4.Charakter budovy a okolí
3.Podmínky vzdělávání
   3.1.Věcné vybavení
          3.1.1.Budova školy
          3.1.2.Zahrada školy
   3.2.Životospráva
          3.2.1.Stravování
          3.2.2.Pitný režim
          3.2.3.Otužování
   3.3.Psychosociální podmínky
   3.4.Organizace
   3.5.Řízení školy
   3.6.Personální a pedagogické zajištění
   3.7.Spoluúčast rodičů
   3.8.Spolupráce s veřejností
   3.9 Předškolní vzdělávání
4.Organizace vzdělávání
   4.1.Vnitřní uspořádání tříd
   4.2.Vzdělávaní dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných
5.Charakteristika vzdělávacího programu školy
   5.1.Koncepce školy
         5.1.1.Východiska koncepce ve vztahu k dítěti
         5.1.2.Východiska koncepce ve vztahu k rodičům
   5.2.Cíle a záměry
         5.2.1.Hlavní cíle RVP
         5.2.2.Hlavní cíle koncepčního záměru školy
         5.2.3.Dílčí cíle vzdělávání
         5.2.4.Cíle doplňkových programů TVP
   5.3.Přístupy a metody práce
6.Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu
7.Evaluace
   7.1.Cíl
   7.2.Struktura
         7.2.1.Na úrovni školního vzdělávacího programu
         7.2.2.Na úrovni třídního vzdělávacího programu
         7.2.3.Hodnocení provozních zaměstnanců
   7.3.Kritéria
         7.3.1.Rizika
         7.3.2.Rámcové cíle
         7.3.3.Dílčí cíle
         7.3.4.Podmínky vzdělávání
         7.3.5.Očekávané kompetence
         7.3.6.Dítě a rodič
   7.4.Metody evaluace
8.Kontrolní a hospitační činnost
   8.1.Kontrolní a hospitační činnost pedagogických pracovníků
   8.2.kontrolní činnost nepedagogických pracovníků
   8.3.Kontrolní činnost ve výdejně stravy, kontrolní systém HACCP
9.Plán pedagogických rad a provozních porad               
 
 
Školní vzdělávací program je ke stažení zde.