Plán akcí na celý školní rok

Ve spolupráci s rodiči, obcí, TJ Sokol

 

Září             - Drakiáda – pouštění draků, soutěže            

Listopad      - Dýňová slavnost, lampionový průvod obcí

Prosinec     - Mikulášování (vystoupení pro důchodce)

                 - Zpívání na návsi u vánočního stromečku

                 - vystoupení pro seniory v Přerově

Únor           - Karneval (šibřinky)

Květen       - Den matek

                 - vystoupení pro seniory

                 - Loučení s předškoláčky

Červen       - Den dětí (cesta za pokladem)  

                  - Výlet ZOO Lešná