O škole

Historie školy
V roce 1977 bylo započato v „akci Z“ s výstavbou mateřské školy, slavnostně byla stavba předána do užívání 16.září  1979.  Prvním rokem bylo zapsáno 70 dětí do dvou tříd po 35 dětech. Součástí budovy byla školní jídelna, kde se vařilo od roku 1980 i pro děti základní školy. Mateřská škola byla k 31.12.2004 uzavřena z důvodu poklesu dětí v obci, bylo zapsaných pouze 10 dětí.
Od dubna 2005 vznikla v přízemí klubovna místních seniorů a ve dvoře pobočka Městské knihovny
Přerov.
Z důvodu aktivního zájmu rodičů o znovuotevření mateřské školy rozhodlo v červnu 2011 Zastupitelstvo města Přerova o poskytnutí finanční částky 1.200.000,- Kč k rekonstrukci objektu a zahrady včetně jejich vybavení. Od 1. 9.2011 byla škola otevřena pro 16 dětí a je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Přerov, U tenisu 2.

 

Velikost školy
Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 25 dětí.  Prostorové podmínky odpovídají  normě a vyhovují počtu dětí na třídu.

 

Lokalita školy
Je situována na pozemku ve středu obce u hlavní silnice. Naproti školy je autobusová zastávka městské hromadné dopravy z Přerova, což je výhodné pro dojíždějící děti.

 

Charakter budovy a okolí
Objekt mateřské školy se nachází v jednopatrové  budově, která dříve sloužila jako dvoutřídní mateřská škola. V současnosti je zrekonstruováno pro děti pouze přízemí, v prvním patře sídlí i jiné organizace – Klub seniorů, centrum pro matky s dětmi Klubíčko, osadní výbor, ve dvoře pobočka městské knihovny a ve sklepě je hudební zkušebna. Třída je ve zvýšeném přízemí, vede z ní terasa na zahradu sloužící jako bezpečnostní úniková cesta. V průběhu 6 týdnů byla zrekonstruována tak, aby vyhovovala pobytu předškolních dětí, platné legislativě a normám.  Současně s vnitřní rekonstrukcí proběhla i radikální rekonstrukce po několik let neudržované zahrady.
Budova je zajištěna elektronickým zabezpečovacím systémem a napojena na pult centrální ochrany Městské policie Přerov.