Sponzoři

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a sponzorům:
v roce 2016 -2017
 • všem rodičům, kteří přispěli ve všech třech kolech sběru starého papíru
  částkou 1,60 Kč za každý kilogram vykoupeného starého papíru
  do pokladny školy
 • všem rodičům za výrobky na Vánoční salon
 • těmto rodičům za sponzorský dar na zakoupení nového herního prvku:
  panu Bergerovi za dar ve výši 1 000,- Kč
  paní Čechové za dar ve výši 1 500,- Kč
  panu Dluhošovi za dar ve výši 200,- Kč
  paní Svaškové za dar ve výši 200,- Kč
  rodině Lesákových za dar ve výši 3 000,- Kč
 • všem rodičům za výrobky na Velikonoční jarmark a výtěžek 5 810,- Kč 
  bude jako ostatní dary použit na zakoupení herního pevku na školní zahradu