Zpívánky

Učitelka: Petra Voldánová

 

Děti si postupně rozšíří hudební znalosti a dovednosti hravou formou zábavných her. Zazpíváme si, vytleskáme si rytmus. Vyzkoušíme si hru na různé nástroje. K doprovodům písní využívám klavír, kytaru , flétnu.

Veselé zpívánky probíhají podle tohoto schématu:

 • Na úvod se rozezpíváme různými cvičeními u klavíru.
 • Pak si zazpíváme už naučené písničky s doprovodem hudebního nástroje (klavír, kytara), nejdříve spolu, pak po dvojicích. Časem děti zpívají i individuálně.
 • Využívám k výuce kreslené demonstrační obrázky , aby se děti seznámily s různými druhy hudebních nástrojů a věděly jak se na ně hraje. Rozšiřují dovednosti o hudebních nástrojích a jejich rozdělení.
 • Následuje krátké rozezpívání, a seznámení s novou písničkou formou krátké motivace – pohádkou či krátkého příběhu. Během učení se nové písně, dostanou děti hudební nástroje, kterými ťukají do rytmu dané písničky.
 • Využívám relaxační, uvolňovací cvičení, která pomáhají ke koncentraci a celkovém zklidnění organismu  
 • Všechny děti jsou zapojeny dle svých možností. Nikdo není do zpívání nucen.

 

Obsah:
zpěv s hudebním doprovodem (kytara, klavír, flétna)

 • dechové cvičení
 • formy písně – lidové, umělé
 • střídání sólového zpěvu a sboru
 • hudební hry
 • píseň a hra na tělo, píseň s pohybem, s tanečkem,
 • doprovod písní s využitím Orffova instrumentáře
 • hlasové cvičení, hlasová hygiena
 • hra na tělo, na předměty denní potřeby, hádankové hry rytmické
 • rytmizace říkadel
 • hudebně pohybové hry, taneček s nahrávkou
 • sluchové hry (dlouhý, krátký, nízký, vysoký tón)
 • hudba – veselá, smutná, rychlá, pomalá
 • hádankové hry melodické
 • hudební improvizace
 • relaxace s písničkou
 • využití prvků muzikoterapie

Cíl: Učit děti prožívat radostnou atmosféru při hudbě. Podpora kladného vztahu k hudbě.
Spontánní zpěv dle vlastních možností.Navázání přátelství mezi dětmi z různých tříd.
Nenásilný rozvoj hudebních schopností. Rozšíření zásoby písní lidových i umělých. Využívat zpěv při volných chvilkách , předvést  se na besídkách pro rodiče.