Šikovné ručičky

Učitelka: Marie Frydrychová

Každé dítě tvoří originálním způsobem. Malba, kresba i další výtvarné činnosti nabízejí možnost sebevyjádření se jinou formou než slovní a ve srovnání s dalšími aktivitami patrně nejvíce rozvíjejí fantazii a kreativitu dítěte.

S dětmi se budeme zabývat činnostmi, které budou rozvíjet jejich výtvarné schopnosti a dovednosti, jejich tvořivost a fantazii.  Seznámíme se s rozmanitým výtvarným materiálem a technikami, a také s hrami pro rozvoj jemné motoriky, práce s barvou, modelováním a prací s papírem, lepením a stříháním.

Cíle Šikovných ručiček:

 • rozvíjet fantazii, kreativitu
 • seznámit se s různými a zajímavými výtvarnými technikami
 • rozvíjet estetický cit ke svému okolí

Mé přání je, aby dítě:

 • získalo schopnost vyjádřit své představy kresebnou i malířskou formou či formou modelování
 • využilo celou plochu podkladu
 • umělo pracovat s nůžkami a lepidlem, zvládalo vystřihnout jednoduché tvary
 • nebálo se tvorby s atypickými materiály, pomůckami i nástroji

Každý nemá umělecké nadání, ale to nebrání tomu, aby dítě malovalo a kreslilo. Není důležitá konečná podoba díla, ale to, zda se to dítěti líbilo a má z toho pozitivní zážitek.

 

Roční plán témat:

Podzim – podzimní tématika, využití přírodních materiálů

 • Vlaštovky
 • Plody podzimu
 • Počasí
 • Barevné listy
 • Haloween, dlabání dýní

 

Zima – zimní tématika, výroba dárků k Vánocům pro své blízké

 • Mikuláš, čert a anděl
 • Vánoce, vánoční výzdoba
 • Zimní krajina, vločky, sněhulák
 • Zvířata v zimě

 

Jaro – probouzející se příroda, Velikonoční tématika, malování vajíček, výroba dárku ke Dni matek

 • Malování vajíček a výroba jarní výzdoby
 • Stromy a květiny na jaře
 • Čarodějnice
 • Dárek pro maminku

 

Léto – těšíme se na prázdniny

 • Námořníci a piráti
 • Cestování
 • Zážitky z výletů