Minitenis

Trenér : Pavel Huťka

 

 1. provede 1 x za 4 týdny tréninkovou jednotku v mateřské škole se všemi dětmi

               předškolního věku

 • sjedná si termín s MŠ
 • tréninková jednotka 60 min.
 • zvolí bezpečný prostor pro děti
 • dle počtu dětí rozdělí na skupiny nebo povede tr. jednotku formou publika, děti sedí kolem minitenisového dvorce jako diváci a trenér dává dětem úkoly
 • řídí se dle stanovené osnovy
 • pozoruje nadané děti

 

    2.  průběžně školí učitelky mateřské školy

 • sděluje učitelkám tenisová cvičení, které můžou s dětmi provádět do jeho příští návštěvy

 

 1. zorganizuje turnaj družstev v minitenise mezi MŠ a závěrečný finálový turnaj

        vítězných družstev MŠ Přerova a MŠ Olomouce

 • sestaví v každé MŠ 4tyřčlenné družstvo se dvěma náhradníky

 

 1. podává 1 x za měsíc informace o průběhu minitenisu v MŠ
 • popis průběhu tréninkové jednotky – zápis o všech návštěvách MŠ
 • přístup dětí k minitenisu – zda-li projevují zájem či ne
 • konzultuje s Pavlem Huťkou a Ctislavem Dosedělem nedostatky projektu     

   

Osnova tenisové výuky minitenisu MŠ

Září

 • seznámení s tenisovou raketou, minitenisovým míčkem a minitenisovou sítí
 • pravidla minitenisu
 • koordinační a motorické cvičení s minitenisovým míčkem

             1) kutálení a kutálení mezi dětmi

             2) házení a chytání

 

   Říjen

 • osvojování základního tenisového názvosloví

        1) forhend

        2) bekhend

        3) forhend volej – úder zahraný u sítě bez dopadu

        4) bekhend volej – úder zahraný u sítě bez dopadu

        5) smeč – úder zahraný u sítě bez dopadu

        6) podání – zespodu

 • pohyb s míčem po zemi jako forhend a bekhend

        1) k získání citu pro míč

        2) soutěže ve skupinách

 • driblování nahoru a dolů

 

Listopad

 • nácvik úderů přes síť – míč hází učitel ( trenér )

        1) forhend

        2) bekhend

        3) f-volej

        4) b-volej

 

  Prosinec

 • soutěže-podle manuálu – odměny ( trenér )

              1) míření na terč – družstva proti sobě ( podání )

2) vězení – družstva proti sobě ( vždy jeden hraje za celé družstvo )

3) závody s minitenisovým míčkem a raketou ( překážky, kužely ) – družstva

 

Leden

 • získávání citu pro míč

         1) pohyb s míčem po zemi jako forhend a bekhend

         2) driblování nahoru a dolů

 • nácvik nového úderu – smeč
 • přesnost úderu – učitel hází míč hráčům a oni hrají zpět do ruky

1)forhend

                        2)bekhend

             3)f-volej

                     4)b-volej

 

Únor

  nácvik základních úderů v pohybu

    1) forhend

  2) bekhend

 • podání ( spodem )

 

   Březen

 • nácvik kombinace úderů

         1) forhend

2) bekhend

3) volej

4) smeč

 • trénink úderové jistoty – cílem je udržet míč ve hře ( hraje s trenérem nebo

      p.učitelkou )

 

Duben

 • trénink úderové jistoty

        1) cílem je udržet míč ve hře

        2) základní taktické pravidlo – dostat soupeře do pohybu

 • podání ( spodem )

 

Květen

 • podání ) spodem )
 • nácvik úderů v pohybu
 • kombinace úderů
 • kolotoč – pouze venku

 

Červen

 • turnaj v minitenise ( družstva )

                         1) driblování nahoru a dolů

          2) udržení míčku na raketě v pohybu

 • získávání citu pro míč

 

1.NÁVŠTĚVA V MŠ

Představení se a dohoda o oslovení

 • pan trenér
 • hráč-hráčka

 

Zjištění, co děti o tenise vědí ( otázky )

 • kdo viděl už někdy tenis v televizi nebo na vlastní oči
 • kdo má doma tenisovou raketu
 • kdo už tento sport někdy hrál

 

Vysvětlení základních pravidel tenisu a vztah trenér x hráč

 • 1 dopad na zem
 • hrát přes síť
 • do vyznačeného pole
 • po skončení utkání a tréninku podání ruky
 • když trenér mluví, hráči jsou potichu a dívají se mu do očí
 • když hráči hrají zápas, divák sleduje a zatleská

 

Vybavení pro tenis + profesionální hráč

 • míče, rakety, tenisový obal, tenisové oblečení + boty, čepice, potítko, ručník,

      omotávka, výplet, lehké občerstvení, pití

 

Názvosloví základních úderů

 • názorné předvedení úderů bez míče trenér /forhend, bekhend, volej, smeč, podání/
 • každý hráč dostal možnost si vyzkoušet jeden ze základních úderů s míčem

Rozloučení s hráči a motivace + zadání úkolu, co trénovat do příští návštěvy.

 

 

MINITENIS

2.NÁVŠTĚVA V MŠ

Rychlé zopakování názvosloví základních úderů a vyzkoušení vytipovaných hráčů.

Cvičení bez rakety

 

 • chytání míčků pouštěných na zem
 • pravou, levou rukou a současně dvou míčků, s potleskem

 

 • driblování míčků nahoru a dolů
 • pravou a levou rukou

 

 • posílání míčků
 • na terč a do terče /čára, kruh, kužel/
 • s hráčem a zpět

 

 • chytání a házení míčků ve dvojicích nebo družstvech  
 • v klidu, v pohybu, bez dopadu,  s dopadem, kombinace, mezi sebou, do koše, apod.

 

 

Cvičení s raketou – cvičení provádíme vždy / z místa, chůze, v běhu/

 

 • hraní míče směrem

   nahoru, dolů, palačinky, a kombinace

 

 • držení míče na raketě a koulení míče po výpletě

 

 • kutálení míče + posílání míče /viz bez rakety/

 

 • předání míče druhému hráči na raketu bez pomocí rukou a zpět

 

Ukázání a předání tenisového katalogu Tecnifibre a časopisu Tenis.

Rozloučení s hráči a motivace + zadání úkolu, co trénovat do příští návštěvy.

 

 

MINITENIS

3.NÁVŠTĚVA V MŠ

Rychlé zopakování názvosloví základních úderů a základních tenisových pravidel.

Tenisová rozcvička

 • vysvětlení, kdy a proč se provádí tenisová rozcvička
 • rozhýbání celého těla / nohy,ruce, hlava, zápěstí /

 

Předvedení cvičení všech hráčů MŠ

 • každý hráč si připravil a ukáže jeden ze cviků, který si natrénoval
 • stejné cvičení se provádí ve skupinách

 

Hry a soutěže

Rozloučení s hráči a motivace + zadání úkolu a určení termínu příští návštěvy MŠ.

 

 

MINITENIS

4.NÁVŠTĚVA V MŠ

Tenisové jednotky se zúčastní dva trenéři.

Představení druhého trenéra .Nový trenér si bleskově vyzkouší děti o znalosti tenisových pravidel pokládáním různých

otázek

 • kolikrát může spadnout míč na zem
 • na co je tenisová síť
 • kam musíme zahrát míč

 

Tréninková jednotka

Rozdělení hráčů do 2 skupin, jeden trenér pracuje vždy s jednou skupinou.

 

První skupina

 • hraní úderů přes minisíť
 • forhend a bekhend
 • sledování správného držení rakety
 • udeření míče před tělem

 

Druhá skupina

 • opakování cvičení s raketou a bez rakety formou her a soutěží

 

Rozloučení s hráči a motivace + zadání úkolu, co trénovat do příští návštěvy.

 

 

MINITENIS

5.NÁVŠTĚVA V MŠ

Tenisové jednotky se účastní dva trenéři.

 

Tréninková jednotka

Rozdělení hráčů do 2 skupin, jeden trenér pracuje vždy s jednou skupinou.

 

Cíl tréninkové jednotky

Naučení, seznámení a vysvětlení úderu volej, který se hraje bez dopadu míče na zem.

 

Split – poskočení hráče před odehráním úderu volej.

 

První skupina

 • hraní tenisového úderu volej přes minisíť
 • forhend a bekhend volej
 • snaha o zahrání úderu trenérovi do ruky nebo na nastavený terč / kužel, kruh /
 • soutěživý duch

 

Druhá skupina

 • hraní tenisového úderu volej s míčem na šňůrce
 • sledování správného držení rakety
 • udeření míče před tělem
 • pokus o roztočení míčku po zásahu o 360 stupňů

Rozloučení s hráči a motivace + zadání úkolu, co trénovat do příští návštěvy.

 

ZÁVĚREČNÉ SOUTĚŽE V MINITENISE MŠ /družstva/

Místo :             Tenisové kurty Precolor Přerov

Datum a čas:    měsíc červen,  bude aktuálně upřesněno

 

1)    Hra na číšníka mezi kužely

Na dvorci jsou umístěny kužely a koše. Hráči jsou rozděleni do družstev. První soutěžící

nesou míč na raketě mezi kužely do koše, seberou míč, který je na zemi vedle koše a

utíkají rovně a předají míč dalšímu soutěžícímu. Ten provádí stejné cvičení jako první.

Hra je na čas a končí, až jsou všechny míče v koši. Počet soutěžících 15.

     

      2)    Házení míče do kruhu

Na dvorci je umístěn kruh. Hráči se snaží vhodit míč do kruhu a tím získávají bod. Vyhrává

družstvo s největším počtem bodů. Každý soutěžící má 5 pokusů. Počet soutěžících 5.

 

3)    Rolování míče do kruhu

Na dvorci je umístěn kruh. Hráči se snaží co nejrychleji rolovat míč forhendem nebo

bekhendem do kruhu. Jakmile je míč umístěn v kruhu, hráč běží co nejrychleji zpátky

a předává štafetu dalšímu plácnutím do ruky. Vyhrává družstvo, které má nejrychlejší

čas. Počet soutěžících 8.

 

4)    Driblování míče na raketě směrem nahoru

Hráči z každého družstva mají za úkol co nejdéle vydržet driblovat míčem nahoru. Soutěž

se provádí tak, že z každého družstva jsou vybraní 3 soutěžící a ti bojují proti ostatním

družstvům zároveň na 1 dvorci. Každý soutěžící má pouze 1 pokus. Vyhrává družstvo,

jejichž hráč vydrží co nejdéle driblovat. Ostatní družstva získávají body podle pořadí

vypadnutí jejich soutěžících. Počet soutěžících 5.

 

5)    Rychlost – běh kolem vyznačeného dvorce

Hráči mají za úkol co nejrychleji oběhnout tenisový dvorec formou štafety. Hráč běží

s míčkem v ruce, který předává dalšímu hráči v pořadí. Nejrychlejší družstvo vyhrává.

Počet soutěžících 8.

 

6)    Podání na terč

Na dvorci jsou umístěn kruhy. Podávající hráč se snaží zahrát míč přes síť na druhou stranu.

Družstvo získává 1 bod, když míč spadne do kurtu a 2 body, když míč dopadne přímo

do kruhu. Vyhrává družstvo s největším počtem bodů. Každý soutěžící má 3 pokusy.

Počet soutěžících 5.

 

 

 

7)     Forhend a pokus o chytnutí odehraného míče

Hráči jsou rozděleni na různá stanoviště / míč pouští paní učitelka /, pět hráčů odehrává

postupně míč forhendem a 5 ostatních hráčů na druhé straně dvorce se snaží míč chytnout.

Družstvo získává 1 bod, když odehraný míč spadne do dvorce a 2 body, když hráči chytnou

míč bez dopadu na zem. Vyhrává družstvo s největším počtem bodů. Každý soutěžící

má 3 pokusy. Počet soutěžících 10.

 

8)    Bekhend a pokus o chytnutí odehraného míče

Hráči jsou rozděleni na různá stanoviště / míč pouští paní učitelka /, pět hráčů odehrává

postupně míč bekhendem a 5 ostatních hráčů na druhé straně dvorce se snaží míč chytnout.

Družstvo získává 1 bod, když odehraný míč spadne do dvorce a 2 body, když hráči chytnou

míč bez dopadu na zem. Vyhrává družstvo s největším počtem bodů. Každý soutěžící

má 3 pokusy. Počet soutěžících 10.

 

9)   Tenisový zápas

Jeden hráč odehraje tenisové utkání do 10 bodů.