Canisterapie s Bájou

Canisterapie
- spadá do zooterapie, což je terapie za účasti zvířete, v našem případě psa.

 • motivuje k nácviku mluvení - dítě musí mluvit, volat na psa
 • motivuje k nácviku jemné motoriky – hlazení, drbání
 • rozvíjí fantazii, poskytuje téma k rozhovorům, náměty na kreslení, modelování
 • přináší pocit pohody a uvolnění
 • pozitivně ovlivňuje vnímání stresu
 • podporuje emocionální i rozumový vývoj dítěte
 • přispívá k tlumení nežádoucích a negativistických projevů dítěte

Metody zooterapie:

 • Animal Assisted Activities (AAA) – aktivity za pomoci zvířat, jedná se o přirozený kontakt člověka a zvířete zaměřený na zlepšení kvality života
 • Animal Assisted Therapy (AAT) – terapie za pomoci zvířat, cílený kontakt se zvířetem zaměřený na zlepšení psychického nebo fyzického stavu klienta (např. děti s DMO)
 • Animal Assisted Education (AAE) – vzdělávání za pomoci zvířat, vzdělávací činnost zaměřená na rozšíření výchovy, vzdělávání nebo sociálních dovedností

Do mateřské školy bude docházet psovod se speciálně vycvičeným psem, který má platné osvědčení. Pes je cvičen od štěněte a jeho připravenost se každé 2 roky ověřuje před komisí. Obsahem jednotky budou metody AAA a AAE používané se skupinou dětí.

 

Průběh:

 • úvodní část - navození pocitu bezpečí a důvěry, dochází k seznámení
 • relaxační část – polohování dětí k pejskovi
 • aktivní část – činnosti zaměřené na rozvoj hrubé motoriky (např. podlézání a přelézání psa, aportování), rozvoj jemné motoriky (kartáčování, hlazení, mnutí srsti mezi prsty), orientace (pes hledá granule vpravo, vlevo, orientace podle povelů dopředu, dozadu), rozvoj komunikace verbální i nonverbální (gestikulace na psa, pojmenování toho, co pes dělá, stimulace k řeči pomocí různých her se psem) a jiných dovedností
 • závěrečná část – zklidnění, zhodnocení, za odměnu mohou děti psa nakrmit granulemi, motivace k další návštěvě