Plán akcí na školní rok

Loučení s podzimem:  Drakiáda

                                    Bubu stezka

 

Vítání zimy:                Mikulášování

                                   Vánoční salon

                                   Zpívání u stromečku

 

Loučení se zimou:       Karnevalový rej

 

Vítání jara:                  Velikonoční jarmark

 

Loučení s jarem:         Den rodiny

                                    Výlety za poznáním

 

Vítání léta a prázdnin: Cesta za pokladem 

                                    Svatojánská noc v mateřské škole

                                    Zahradní slavnost