UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ Z JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL, že první den příchodu dětí do tříd, budou paní učitelky POŽADOVAT potvrzení o zaplacení školného a stravného a při odpoledním VYZVEDNUTÍ dětí ze tříd je NUTNÉ prokázat se dokladem totožnosti - občanským průkazem.

V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH se buou dále vybírat hygienické potřeby - 1 x toaletní papír, 1 x tekuté mýdlo či náplň do zásobníku.

Dále pak prosíme, dávejte dětem pití v plastové láhvi a lahev podepište.

 

UPOZORNĚNÍ

V době prázdninového provozu bude vyřazen čipový systém z důvodu umožnění docházky dětem z jiných mateřských škol.

 

INFORMACE K PLATBĚ ŠKOLNÉHO!

Školné za červenec a srpen hradí všichni rodiče, i rodiče dětí, které jsou na prázdniny odlášeny.

Výše školného je stanovena na školní rok bez ohledu, zda dítě do mateřské školy dochází nebo nikoliv.

Školní rok dle školského zákona začíná 1.září a končí 31.srpna.

Výši 447,00 (za oba měsíce) uhraďte do 15.června na účet školy nebo v hotovosti v kanceláři dne 18.června 2018 od 8:00 hod. do 16:15 hod.

Výjimku tvoří děti, které jsou od úplaty osvobozeny a děti, které budou zahajovat povinnou školní docházku včetně odkladu školní docházky.

Výpočet sníženého školného naleznete v šatnách jednotlivých tříd.

 

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY:

Upozorňujeme strávníky z mateřských škol, že úhrada strávného na prázdniny - červenec, srpen 

PROBÍHÁ POUZE V HOTOVOSTI (platí i rpo strávníky platící z účtu).

Strávné musí být uhrazeno již před započetím docházky do MŠ!

Strávné je možné platit průběžně od 6.6. do 27.6. 2018 v pokladních hodinách v kanceláři ZŠS U Tenisu, Přerov.

Pokladní hodiny: 7:00 - 8:00 a 11:30 - 14:00 hod.

Ve čtvrtek  21.6. 2018 budou pokladní hodiny prodlouženy od 7:00 až do 16:00 hodin.

V případě dotazu volejte 581 201 259.

 

VÁŽENÍ RODIČE,

pro školní rok 2018/2019 schválila RM Přerova výši školného na 500,-Kč/kalendářní měsíc.

Potupujte prosím takto:

1.zrušení vašich trvalých příkazů ve výši 397,00 Kč ke dni 30.6. 2018 (pokud máte nastaven tr.př.)

2. uhrazení prázdninového školného ve výši 447,00 jednorázovým příkazem na účet školy do 30.června 2018 nebo v hotovosti 18.6. 2018 v kanceláři školy MŠ U tenisu od 14:00 hodin do 16:15 hodin.

3. změnit výši trvalého příkazu od 1.září 2018 do 30.června 2019 na 500,-Kč

4. úhrada školného se netýká dětí, které plní povinnou předškolní docházku a dětí s odkladem školní docházky o 1 rok.

 

ŠKOLKOVNÉ 

Školkovné se bude vybírat v pondělí 18.6. 2018 v kanceláři ředitelky MŠ od 14:15hod do 16:15 hodin.

Upozorňujeme rodiče, že do 30.6.2018 je nutné uhradit i školné za červenec a srpen ve výši 447,- Kč.

Výše školného od 1. září 2018 je stanoveno na 500,- Kč, prosíme o změnu částky na trvalých příkazech.