Upozorňujeme rodiče, že v pondělí 29.10. a úterý 30.10. 2018 jsou podzimní prázdniny. Budeme zjišťovat docházku dětí. Prosíme, zapište se v šatnách tříd nejpozději do středy 24.10. 2018 a to ke značce svého dítěte (vytvořená tabulka).

Ve čtvrtek 8.11. 2018 od 14:00 - 16:00 hod. proběhne v MŠ fotografování s vánočním motivem.

Další informace s ukázkou zde: foto.pdf (1186347)

Na fotografování není třeba se nahlašovat předem!

 

Vážení rodiče,

máte možnost zakoupit pro Vaše děti obrázkovou publikaci s mnoha úkoly a samolepkami za 50 Kč. Zakoupením této publikace pomáháte nemocným a potřebným. Jedná se o neziskovou organizaci FondSidus. Další informace o této organizaci naleznete zde:https://www.fondsidus.cz/tom/1-O-NAS

A nebo zde:Fond Sidus.pdf (2266777) (rozkliknout), publikace k nahlédnutí u třídních paní učitelek.

 

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

na základě doporučení Rady města Přerova ze dne 20.9. 2018 rozhodla ředitelka školy nevybírat úplatu za předškolní vzdělávání za měsíc září 2018, kdy musely být děti v náhradních prostorách školních družin z důvodu zajištění statiky objektu.

Mohou nastat tyto varianty:

- hradíte školné pravidelně hotovostně v kanceláři školy, v září jste uhradili, v říjnu platit nebudete (úplata se převedena říjen)

- máte nastaven trvalý příkaz nebo platíte jednorázově (např. využíváte internetbanking), úplata za září Vám bude vrácena v měsíci říjnu v hotovosti v kanceláři školy proti podpisu.

Termín pondělí 15.10. 2018, 14:00 - 16:15 hodin a úterý 16.10. 2018, 14:00 - 16:15 hodin. Trvalý příkaz neměníte a jednorázovou platbu za říjen uhradíte v pravidelném termínu od 15.10. 2018.

Nejsme schopni rozlišit, zda hradíte školné trvale nebo jednorázově, proto vratka bude pro všechny transakce, které přichází bezhotovostně ba účet školy.

Poznámka: výše školného od září 2018 je 500 Kč, upravte si své platby.

 

 

 

 

ŠKOLKOVNÉ 

v pondělí 17.9. 2018 od 12:00 - 16:00 hood. bude v kanceláří MŠ vybírat školkovné ( 500 Kč) administrativní pracovnice - platí pro zájemce o platbu v hotovosti. Rodiče, kteří upřednostňují platbu přes účet - číslo účtu 1881774309/0800. 

Děti, které od 1.9. 2018 - 31.8. 2019 dovrší 6-ti let věku - NEPLATÍ!!!!

 

 

VÁŽENÍ RODIČE,

pro školní rok 2018/2019 schválila RM Přerova výši školného na 500,-Kč/kalendářní měsíc.

Potupujte prosím takto:

1.zrušení vašich trvalých příkazů ve výši 397,00 Kč ke dni 30.6. 2018 (pokud máte nastaven tr.př.)

2. změnit výši trvalého příkazu od 1.září 2018 do 30.června 2019 na 500,-Kč

4. úhrada školného se netýká dětí, které plní povinnou předškolní docházku a dětí s odkladem školní docházky o 1 rok.

 

ŠKOLKOVNÉ 

Výše školného od 1. září 2018 je stanoveno na 500,- Kč, prosíme o změnu částky na trvalých příkazech ( zadejte do 30.6. 2019, o prázdninách se výše školkovného mění podle délky provozu).