Aktuality

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU - od pátku 23. 2. - úterý 27.2. 2018 bude u MŠ přistaven konktejner na starý papír. MŮŽETE SE TAK ZAPOJIT DO SBĚRU STARÉHO PAPÍRU A TOUTO CESTOU PŘISPĚT MATEŘSKÉ ŠKOLE FINANČNÍ ČÁSTKOU.

DĚKUJEME

SAUNOVÁNÍ - VE STŘEDU 21.2. 2018 SAUNOVÁNÍ Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠENO (pro nemoc paní učitelek nelze zajistit organizační záležitosti). Děkujeme za pochopení.

BESEDA PRO RODIČE

v úterý 20. února 2018 od 15:30 hodin je připravena další beseda z cyklu setkávání rodičů s odborníky na téma "Význam pohybových dovedností v předškolním věku". Besedu povede trenér tenisové školy Pavel Huťka, který trénuje minitenis u nás v mateřské škole, uvidíte ukázku výuky. 

Chcete-li se dozvědět více nejen o profilaci MŠ, ale i o vedení tréninků minitenisu u nás v MŠ, DOPORUČEUJEME právě tuhle besedu. Předškolní děti těmito tréninky pravidelně prochází a u těch mladších se formují pohybové úkony nezbytné pro tuto vysoce koordinovanou dovednost.

HALÓ PANE KARNEVALE

Ve středu 21. února 2018 si karnevalové hrátky ve školce užijí děti z 1. třídy Sluníček a 2. třídy Srdíček. A ve čtvrtek 22. února 2018 bude karnevalové veselí v 3. třídě Berušek a 4. třídě Motýlků. Prosíme rodiče o spolupráci při přípravě masek pro děti.

KONZULTAČNÍ HODINY

Rodiče, máte možnost využít konzultačních hodin jednotlivých tříd: 

1. třída Sluníčka - 7.2. 2018 

2. třída Srdíčka - termín bude upřesněn po návratu paní učitelky Voldánové

3. třída Berušky - 27.2. 2018

4. třída Motýlci - 26.2. 2018

ZMĚNA PŘÍSTUPU DO OBJEKTU ŠKOLY

Vstup do budovy na čipy funguje od 1.2. 2018. Bude aktivován čipový systém pro vstup do budovy školy z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany dětí proti vniknutí cizích osob do budovy školy. Cena čipu je 200,- Kč. Na 1 dítě je rezervace 2 ks čipů,
na základě požadavku lze čipy přiobjednat. 
Systém elektronického uzamykání kovové branky se nemění, čtečka je naistalována na vchodových dveřích. 

Po ukončení docházky dítěte do mateřské školy vám bude záloha za čipy vrácena.

Pokyny k používání čipu naleznete zde.

Prosíme rodiče o respektování hodin pro vstup do MŠ:

6:15 - 8:30 hod., 11:15 - 12:30 hod., 14:00 - 16:15 hod.

Děkujeme.

ŠKOLNÉ na únor 2018

Informujeme rodiče, kteří preferují úhradu školného v hotovosti, že mohou takto učinit v pondělí 19. února 2018 od 14:00 hodin do 16.15 hodin v kanceláři školy.
Bezhotovostní platbu zasílejte do 15. února na číslo účtu 1881774309/0800, variabilní symbol se neuvádí, do zprávy pro příjemce zadejte jméno a příjmení dítěte, text školné.

Stravné na březen je nutné uhradit do 20. února 2018.

POTVRZENÍ - daňové účely
Informujeme rodiče, že potvrzení o výši zaplaceného školného za kalendářní rok 2017 se již nevydávají v kanceláři školy, ale pouze na třídách do 9.února 2018.


 

Provozní doba školy
Mateřská škola je v provozu od 6.15 do 16.15 hodin. Děti přivádějte nejpozději do 8.15, jelikož se branka v 8.30 uzamkne. Po této době škola negarantuje, že se dostanete z areálu bez čekání, jelikož zaměstnanci školy jsou zaměstnáni jinou prací a nemají prostor na odemykání branky.
V případě, že víte předem o pozdním příchodu, uvědomte o tomto učitelku, aby odložila pro vaše dítě dopolední svačinku.
Branka je pak otevřena od 11.15 do 12.30 hodin a odpoledne od 14.00 do 16.15 hodin.