Zveřejněná registrační čísla přijatých dětí na prázdninový provoz v Mateřské škole
  Přerov, U tenisu 2:

  MST-PP/01/2018       MST-PP/36/2018      MST-PP/71/2018 
  MST-PP/02/2018       MST-PP/37/2018      MST-PP/72/2018
  MST-PP/03/2018       MST-PP/38/2018      MST-PP/73/2018 
  MST-PP/04/2018       MST-PP/39/2018      MST-PP/74/2018
  MST-PP/05/2018       MST-PP/40/2018      MST-PP/75/2018
  MST-PP/06/2018       MST-PP/41/2018      MST-PP/76/2018
  MST-PP/07/2018       MST-PP/42/2018      MST-PP/77/2018
  MST-PP/08/2018       MST-PP/43/2018      MST-PP/78/2018
  MST-PP/09/2018       MST-PP/44/2018      MST-PP/79/2018    
  MST-PP/10/2018       MST-PP/45/2018      MST-PP/80/2018      
  MST-PP/11/2018       MST-PP/46/2018      MST-PP/81/2018 
  MST-PP/12/2018       MST-PP/47/2018    *MST-PP/82/2018 
  MST-PP/13/2018     *MST-PP/48/2018    *MST-PP/83/2018 
  MST-PP/14/2018     *MST-PP/49/2018    *MST-PP/84/2018 
  MST-PP/15/2018       MST-PP/50/2018      MST-PP/85/2018 
  MST-PP/16/2018       MST-PP/51/2018      MST-PP/86/2018 
  MST-PP/17/2018       MST-PP/52/2018      MST-PP/87/2018 
  MST-PP/18/2018       MST-PP/53/2018      MST-PP/88/2018 
  MST-PP/19/2018       MST-PP/54/2018    *MST-PP/89/2018 
  MST-PP/20/2018       MST-PP/55/2018    *MST-PP/90/2018 
  MST-PP/21/2018       MST-PP/56/2018    *MST-PP/91/2018 
  MST-PP/22/2018       MST-PP/57/2018         
  MST-PP/23/2018       MST-PP/58/2018      
  MST-PP/24/2018       MST-PP/59/2018      
  MST-PP/25/2018       MST-PP/60/2018      
  MST-PP/26/2018       MST-PP/61/2018      
  MST-PP/27/2018       MST-PP/62/2018      
  MST-PP/28/2018       MST-PP/63/2018      
  MST-PP/29/2018       MST-PP/64/2018      
  MST-PP/30/2018       MST-PP/65/2018      
  MST-PP/31/2018       MST-PP/66/2018      
  MST-PP/32/2018       MST-PP/67/2018      
  MST-PP/33/2018       MST-PP/68/2018      
  MST-PP/34/2018       MST-PP/69/2018     
*MST-PP/35/2018       MST-PP/70/2018      

* u registračních čísel označených tímto symbolem nebylo vyhověno v plném rozsahu
   z důvodu naplnění celkové kapacity školy v požadovaném týdnu 

Vyvěšeno dne 14.05.2018

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZE DNE 2. a 3. KVĚTNA 2018
Seznam registračních čísel dětí přijatých do Mateřské školy Přerov, U tenisu 2
pro školní rok 2018-2019

      MST/01/18
      MST/02/18
      MST/03/18
      MST/04/18
      MST/06/18
      MST/08/18

      MST/09/18
      MST/16/18
      MST/17/18
      MST/23/18
      MST/26/18
      MST/27/18
      MST/28/18
      MST/29/18
      MST/30/18
      MST/40/18
      MST/44/18
      MST/47/18
      MST/50/18

VÝSLEDKY ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZE DNE 2. KVĚTNA 2018
Seznam registračních čísel přijatých dětí do Mateřské školy Přerov U tenisu 2
-  odloučené pracoviště Henčlov, Zakladatelů 9 pro školní rok 2018-2019

       MSH/01/18
     MSH/02/18
     MSH/03/18
       MSH/04/18
       MSH/05/18

Vyvěšeno dne 18. května 2018

 

VÁŽENÍ RODIČE a především maminky, srdečně Vás zveme na besídky konané k příležitosti 

                                                            DNE MATEK:

v úterý 22.5 2018 1. třída Sluníček od 15:00 hod.

ve středu 23.5. 2018 2. třída Srdíček od 15:00 hod.

ve středu 30. 5. 2018 4. třída Motýlků od 15:30 hod.

ve čtvrtek 31.5. 2018 3. třída Berušek od 15:30 hod.

 

v úterý 22.5. 2018 se konají ATLETICKÉ PŘEBORY na TJ Spartak Přerov. Jména dětí, keré předvedly nejlepší výsledky a budou reprezentovat naší MŠ jsou vyvěšeny v šatnách 3. třídy Berušek a 4. třídy Motýlků. TJ Spartak Přerov je v době konání přeborů volně přístupný rodičům a ostatním fanouškům:-)

odchod z MŠ v 8:15 hod, prezentace od 8:45 do 9:15 hod, zahájení v 9:30 hod.

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO VÝLETU 3. třídy Berušek a 4. třídy Motýlků

datum konání: ve středu 23. 5. 2018

místo konání: obec Modrá, návštěva Archeoskanzenu, Živé vody a Terária

další informace nalaznete zde: Organizace skolniho vyletu.pdf (478,3 kB)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO VÝLETU 1. třída Sluníček a 2. třídy Srdíček

datum konání: čtvrtek 24.5. 2018

místi konání: ZOO Lešná, Zlín

další informace naleznete zde: školní výlet.pdf (197611)

 

v sobotu 26.5. 2018 se uskuteční vystoupení se sletovou skladbou NOTY v Hranicích na Moravě. PLATÍ POUZE PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ NACVIČUJÍ SLETOVOU SKLADBU!!!

PROSÍME ČTĚTE DALŠÍ INFORMACE ZDE: Sletová skladba Noty.pdf (512120)

 

ŠKOLKOVNÉ 

školkovné se bude vybírat ve středu 16.5. 2018 v kanceláři ředitelky MŠ od 11:30hod do 16:15 hod.