ÚNOR 2017

01.02.2017 21:17

  1. února : poslední lekce lyžařského kurzu

  2. února : saunování, odchod v 9.00 hodin

  3.února : minitenisová lekce

  6. - 10. února: jarní prázdniny, mateřská škola je v omezeném provozu na přízemí. 
                       Šatna je otevřena, děti si převlečte ve své šatně a na své značce, potom
                       převeďte do třídy Sluníček. Angličtina ani sauna se nekoná.

  14. února: 8:45 hodin minitenisová lekce s trenérem Pavlem Huťkou a Petrem Vránou

                 14.15 - 15.00 hodin angličtina

  15. února: karneval, dejte, prosím dětem do mateřské školy karnevalový kostým
                 dopoledne hry, soutěže, odpoledne diskotéka, soutěže

                 v 10:30 hodin screeningové vyšetření zraku pro přihlášené zájemce
                 uhraďte prosím, třídní učitelce 150,- Kč za vyšetření, výsledek přijde poštou
                 cca do 14 dnů v zalepené obálce se jménem dítěte na adresu mateřské školy,
                 předáme osobně zákonnému zástupci

  16. února: saunování

  17. února: fotografování na školní tablo (děti, které po prázdninách zahájí povinnou školní
                 docházku)

  21. února: angličtina

  21. února: Školička na nečisto v ZŠ U Tenisu 4, informační leták je vyvěšen v šatně

  22. února: Den norské kuchyně - celorepubliková projekt školních jídelen, který má

                   přiblížit stravovací kulturu jiných zemí: čtyřchodové menu

  23. února: saunování

  24. - 28. února: 2. kolo ve sběru starého papíru, kontejner bude přistaven před mateřskou školou

  28. února: angličtina

  28. února: beseda na téma "Školní zralost, školní připravenost" pro rodiče dětí, které mají ze zákona 

                   povinnost dostavit se k zápisu do 1. třídy základní školy

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola U tenisu

U tenisu 170/2
750 02 Přerov


+420 581 331 581