Seznamte se se včelími medvídky

12.09.2017 20:43

Novým školním rokem nás budou provázet příběhy dvou včelích medvídků - Čmeldy a Brumby. Čmeláčci jsou to zvídaví, milí, ale někdy i umí udělat nějakou tu neplechu! Občas se k nám zatoulá i zlobivý Pučmeloud a všechny problémové situace vyřeší čmeláčci za pomoci hodné maminky.
Začátek září věnujeme adaptačnímu období, kdy se budeme navzájem poznávat, učit se znát jména kamarádů, formou her a písniček. Seznámíme se postupně s pravidly společenského soužití ve třídě, vytvoříme si čmeláččí pravidla a také se naučíme chápat, že každý má nějaká práva a povinnosti. 

Zaměříme se na základní hygienické návyky a sebeobsluhu. První integrovaný blok vzdělávacího programu je především zaměřen na vytváření co nejlepších podmínek pro přijetí dětí do nového kolektivu, na vzájemné poznávání, na vytváření příznivého sociálního klimatu ve třídě, jak
v budování vztahů mezi dětmi, tak mezi dětmi, učitelkami a rodiči. S tím vším nám pomůžou naši dva kamarádi. 

Každý víkend budou putovat Čmelda s Brumdou do rodin dětí, kde určitě zažijí mnoho zajímavých a pestrých zážitků.

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola U tenisu

U tenisu 170/2
750 02 Přerov


+420 581 331 581