8. kapitola: Jak jsem ucítil jaro, období duben 2017

03.04.2017 06:18

 

5. integrovaný blok: Co ta očka vidí, téma „Jak jsem ucítil jaro“
Záměr celku
      -    osvojení si poznatků o probouzející se přírodě, znát proces růstu rostlin
           od začátku do konce a vědět, co potřebují k životu

      -    s využitím příběhu kocoura Modroočka ,,Bílé pírko“ děti seznámit  
           s domácími zvířaty, umět pojmenovat samici, samce, mládě
           a vědět, že každé z nich se živí něčím jiným (býložravci, masožravci,
           všežravci) a žijí na různých místech

     -    využívat prožitkového učení (sázení semen)

     -    zvládat jednoduché pracovní dovednosti (zametání, zalévání, sázení,
          okopávání)

     -    všímat si změn v počasí a umět pojmenovat jeho různé formy (zataženo,
           jasno, déšť, bouřka, kroupy, duha, vítr)

     -    seznámení s ekologií - vést děti k ochraně přírody, mít povědomí
          o možných následcích znečištěného prostředí, znát význam barevných
          kontejnerů - vědět, co do kterého kontejneru patří

     -    znát lidové tradice a zvyky spojené s Velikonocemi
Klíčová slova
     -   
jaro, pupeny, probouzející se příroda, zelená barva, růst, mláďata, svátky
          jara Velikonoce (zvyky), ekologie
Vzdělávací nabídka
     -    četba příběhu „Bílé pírko“ z knihy „Z deniku kocoura Modroočka“
     -    prožitkové učení: návštěvy živého kocourka mezi dětmi v mateřské škole
     -    prožitkové učení: sázení jarního osení, řeřichy, bylinek – vědět, co
          potřebují k růstu

     -    vytvoření koutku s pozorováním a experimenty
     -    pokus se sněženkami: ve dvou průhledných sklenicích voda obarvená
          červenou a modrou potravinářskou barvou – do druhého dne se květ
          sněženek zbarví odpovídající barvou
     -    pohádka „Devět“, pojmenování vlastností lidí na zvířatech (personifikace),

          určování počtu, posilování mravního cítění a prožívání, citlivost, pomoc,
          odpuštění

     -    činnost s tabulkou „Logico“ – přiřazování zvířata a obydlí

     -    malování výdumků

     -    zhotovování výrobků na druhý velikonoční jarmark

     -    hra na třídění odpadů, ekologické pexeso


Logopedická prevence
     -    dechová cvičení: dlouhý nádech nosem a dlouhý ozvučený výdech ústy
          (přivoníme si ke květince)

-         posilování sluchové percepce: květinka spí, neprobudí se dříve, dokud neuslyší slovo, ve kterém je hláska Š atd.)

-         posilování sluchové percepce, ozvučená kinder vajíčka (naplněná luštěninami, mákem, rýží) – vyhledávání stejně znějících vajíček

-         sluchová hra maminka hledá mláďátko (podle sluchu)

Čtenářská pregramotnost

-          jazyková hra slovní řetězec: byla jedna slepička, co hledala zrníčka a našla (řekne slovo, děti říkanku opakují a postupně přidávají)              max 6 slov

-         vyhledávání v knihách obrázků symbolizujících znaky jara

-         nácvik velikonočních koled

-         dodržování tradic předchozích generací vztahujících se k oslavě svátků jara Velikonoc

Matematická pregramotnost

-         přiřazování: zvíře – mládě, zvíře - obydlí

-         počítání kuřátek k pohádce „Devět“

-         přidávání, odebírání počtu: pokládání květin na záhonek podle teček na házecí
          kostce

-         upevňování grafických symbolů – přiřazování počtu kuřátek (zvířátek) k číslici

-         třídění předmětů podle materiálu: barevné kontejnery

Spolupráce s rodiči

-         přinést do mateřské školy květináček na zasázení obilí

-         přinést 2 vyfouknutá vajíčka

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola U tenisu

U tenisu 170/2
750 02 Přerov


+420 581 331 581