7. kapitola: Jak jsme si vyprávěli příběhy, období březen 2017

03.04.2017 06:06

 

5. integrovaný blok: Co ta očka vidí, téma „Jak jsme si vyprávěli příběhy“
Záměr celku
    -    
učit děti vnímat krásu mluveného slova
    -     vážit si knih, umět s nimi šetrně zacházet
    -     rozvíjet u dětí touhu po vědění, posilovat dětskou zvídavost
    -     zavítat s dětmi do pohádkového světa, seznámit je s různými
          pohádkovými postavami a jejich vlastnostmi, umět rozlišit dobro a zlo,
          uvědomit si svět reálný a pohádkový
    -     přiblížit různé druhy a typy knih, vědět, že jsou knihy pro děti i pro
          dospělé
    -     poznat encyklopedii, atlas, časopis, zpěvník, kuchařku, leporelo,
          pohádkové knihy – prozaické x veršované
     -    vědět, jak se chováme v knihovně (nerušit ostatní návštěvníky)
     -    pochopit postup při malovaném čtení
Klíčová slova
     -   
kniha, příběh, pohádka, slovo, děj, četba, spisovatel, ilustrace
Vzdělávací nabídka
     -    literární koutek, pravidelná četba z donesených knih
     -    dramatizace pohádek
     -    nácvik humorných písní „Červená Karkulka“ a „Tři čuníci“

     -    převyprávění pohádek kamarádům před odpočinkem
     -    činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků
          (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou,
           obrazovým materiálem, médii…)

     -    malované čtení

     -    sestavování děje pohádky podle jednotlivých sekvencí
Logopedická prevence
       -        upevňování časoprostorových vztahů

-         logopedické pexeso

-         logopedická desková hra

Čtenářská pregramotnost

-          písmenko k písmenku – skládání slov podle předlohy

-          sledování textu zleva doprava formou malovaného čtení(v textu jsou vložena obrázky, dospělý čte, dítě doplní slovo z obrázku ve
           správném gramatickém tvaru)

-          veršování, hledáme rýmy, rozlišujeme rozdíl mezi prózou a poezií

-          kniha jako zdroj humoru a vtipu: seznámení s verši a zhudebněnou básní Jiřího Žáčka „Červená Karkulka“

-         posilování soustředěné pozornosti – bezprostředně po vyslechnutí příběhu děti nakreslí ilustraci

Matematická pregramotnost

-         procvičování orientace v čase (začátek-prostředek-konec, první – poslední, nyní-před-potom, včera-dnes-zítra, den-noc, ráno-
           poledne-večer)

-         procvičování orientace v čase – sestavení příběhu, pohádky podle děje s pomocí obrázků

-         převyprávění pohádky kamarádům vlastními slovy

-         pracovat podle stanoveného postupu – dodržet postup podle dětské kuchařky

Spolupráce s rodiči

-         přinést do mateřské školy oblíbenou knížku jakéhokoliv žánru

-         četba z knih, vytvoření literárního koutku

-         zapojení rodičů nebo prarodičů do společného čtení

 

         

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola U tenisu

U tenisu 170/2
750 02 Přerov


+420 581 331 581