4. kapitola: Jak se u nás v doupěti rozsvítil stromeček, období prosinec 2016

31.12.2016 17:17

3. integrovaný blok: Kdosi je za  dveřmi...
"Jak se u nás v doupěti rozsvítil stromeček"
__________________________________________________

Záměr celku a vzdělávací nabídka

-                   seznamujeme se s tradicemi naší kultury od adventu až do Vánoc a dále do Tří králů a s nimi souvisejícími zvyky - sv. Barbora, příchod sv. Mikuláše, svátek Lucie, narození Ježíška. Vštěpujeme dětem do povědomí sounáležitost s českými tradicemi a obyčeji tak, jak je známe od svých předků, těšíme se na Ježíška a ne na Santu

-                   zhotovíme si adventní kalendář a budeme připravovat výzdobu třídy a společných prostor tak, abychom si čekání na Štědrý den zpříjemňovali. Učíme se vyjadřovat svá přání slovně i výtvarně, navozujeme situace, při nichž si děti uvědomí, že přání nemusí mít vždy hmotnou strukturu. Plníme každý den úkol z adventního kalendáře.

-                   snažíme se udělat radost druhému, nemyslíme jen na sebe, připravujeme drobný dárek v rámci svých schopností a dovedností, umíme druhému kamarádovi poradit, pomoci, nabídnout spolupráci, vyrobíme láskyplné vánoční přáníčko, malujeme Betlém

-                   rozvíjíme schopnost smyslové percepce, vánoční atmosféru vnímáme všemi smysly, posilujeme estetické cítění, učíme se verbálně vyjádřit, co se mi líbí, co ne

-                   posilujeme pracovní dovednosti při práci s přírodními materiály, při přípravě a zdobení vánočního cukroví, učíme se dodržovat daný postup práce, posilujeme jemnou motoriku při vykrajování pomerančů, krájení a sušení jablíček, zhotovování girland – sněhové závěsy (navlékání polystyrenových tvarů), dotváření přírodnin výtvarným zásahem

-                   vyrábíme dárečky na první vánoční jarmark pro radost všem lidem v našem okolí

-                   posilujeme environmentální povědomí, zdobíme stromeček, rozlišujeme základní druhy podle tvaru a délky jehlic (smrk, borovice jedle)

-                   učíme se klasické vánoční koledy a veselé písně navozující optimistickou náladu, děti se učí chápat humor a vtip

-                   vyjadřujeme hudbu rytmicky i pohybově, zařazujeme dramatizace písní, vánoční pohádka

Klíčová slova

tradice, advent, přání, Ježíšek, Betlém, dary, ozdoby, koleda, stromeček, cukroví

Čtenářská gramotnost – porozumět slyšenému příběhu: biblické příběhy spojené s vánoční tradicí, posilování sluchové percepce – první hláska ve slově, vymýšlení slov začínajících stejně bez obrazové podpory, báseň A – písmenko pro Tebe, Anděl letí do nebe,

Matematická pregramotnost – manipulace s předměty: porovnávání délky sněhových řetězů – kratší, delší, stejný, porovnávání hmotnosti: adventní pytlíčky (lehčí – úkol, těžší- sladká odměna), pojmenování grafické podoby čísla na adventním pytlíčku, řešení labyrintu – kdo dostane dáreček

Logopedická prevence – oromotorická cvičení: hybnost jazyka  - olizujeme si rty střídavě nahoře a dole, potom dokola od cukroví, olizování koutku úst střídavě vpravo a vlevo, spuštění jazyka z horního patra do dolní čelisti - nápodoba cválání koníka (koník cinkylinky), rytmízace – doprovod vánočních koled na dětské rytmické nástroje, udržování správného rytmu reakcí
na dirigentská gesta, rytmizace svého jména vytleskáváním slabik

Spolupráce s rodiči – výzva k zapojení rodičů při výrobě dárečků na „Vánoční jarmark“

-                   první společné „Zpívání vánočních koled u stromečku“ před mateřskou školou

-                   Vánoční nadílka (dárečky pro děti z výnosu z velikonočního a vánočního jarmarku)

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola U tenisu

U tenisu 170/2
750 02 Přerov


+420 581 331 581