2. integrovaný blok: POZNÁVÁME, OBJEVUJEME, POMÁHÁME

09.10.2016 19:44

2. tematický celek: PODZIMNÍ DNY S MEDOVNÍČKEM

orientační období: říjen - listopad 2016

Charakteristika a záměr tematického celku:

- zlepšování poznatků o přírodě na podzim

- rozlišování základních znaků podzimu

- zlepšování adaptace dětí

- zvládání hygienických návyků

- procvičování jemné i hrubé motoriky

- zvládání základních pravidel společenského chování

- zvládání základních pravidel při stolování

- pozorování podzimního počasí při vycházkách a při pobytu venku

- rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě za pomoci skřítka Medovníčka

- dodržování stanovených pravidel ve třídě

- zlepšování úkidových činností - úklid hraček, her, stavebnic

Předčtenářské dovednosti:

- kultivace dítěte prostřednictvím kulturních zážitků

- prohlížení obrázků, obrázkových knih, vyprávění o nich

- odpolední chvilky nad knihou

- vyprávění před spaním

- recitace básní se správnou výslovností

Matematická pregramotnost:

- cvičení vizuální paměti, postřehu a logického myšlení

- popisování polohy předmětů k sobě navzájem

- pozorování předmětů a určování velikosti: malý, velký, stejný...

Logopedická prevence:

- rozvíjení hybnosti mluvních orgánů

- artikulační cvičení zábavnou formou

- poslech čtených pohádek, příběhů

- logopedické chvilky

Spolupráce s rodiči:

- zdobení perníčků na Drakiádu

- Drakiáda - akce pro rodiče a jejich děti

- každodenní rozhovory s rodiči o adaptaci dětí - při předávání dětí

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola U tenisu

U tenisu 170/2
750 02 Přerov


+420 581 331 581