Aktuality

BESEDA "NEMOCI A ÚRAZY V DĚTSKÉM VĚKU"
Ve čtvrtek 23. listopadu pořádáme pro rodiče druhou besedu s cyklu tematická setkávání s rodiči na téma "Nemoci a úrazy v dětském věku, jak mohu pomoci jako rodič". Přednáší MUDr. Libor Slováček, začátek v 15:30 hodin. Přijděte si vyslechnout odborníka z praxe, který zodpoví praktické dotazy.

                                       

 

BU-BU stezka 2.listopadu
Děkujeme za účast všem dětem, dospělákům i strašidlům. Letos i za posilu ze Spolku rodičů a přátel školy v podobě vodníka, ježibaby, ducha a hejkala. Počasí nám přálo, podívejte se na fotogalerii.

Podzimní úklid zahrady
Prosíme rodiče o pomoc při hrabání listí na školní zahradě. Můžete kdykoliv během provozu školy od 6.15 -16.30 hodin.

 

LYŽAŘSKÝ KURZ

Zveme rodiče, kteří projevili zájem o přihlášení dětí do lyžařského kurzu v Hlubočkách u Olomouce, na informační schůzku ve středu 15. listopadu na 15.30 hodin do třídy Motýlků. Paní instruktorka Hanzlová Vám sdělí průběh a organizaci celého kurzu, zodpoví na dotazy. Organizátorem je Lyžařská škola Rok s pohybem Olomouc.

ŠKOLNÉ na listopad 2017
Informujeme rodiče, kteří preferují úhradu školného v hotovosti, že mohou takto učinit ve středu 15. listopadu 2017 od 11.30 do 16.15 hodin v kanceláři školy.
Bezhotovostní platbu zasílejte do15. listopadu na číslo účtu 1881774309/0800, variabilní symbol se neuvádí, 
do zprávy pro příjemce zadejte jméno a příjmení dítěte, text školné.

VÁNOČNÍ FOTOGRAFIE
Vánoční fotografie jsou hotovy. Vyzvednout a zaplatit je můžete při výběru školného 15. listopadu v kanceláři školy.

STÁTNÍ SVÁTEK
Upozorňujeme rodiče, že v pátek 17. listopadu jsou mateřské školy uzavřeny - je vyhlášen státní svátek. Strava je automaticky odhlášena.

 

VÁNOČNÍ JARMARK
Stejně jako vloni připravujeme pro Vás vánoční jarmark.   Dne 14. prosince od 14.00 hodin.

Školní řád - povinné předškolní vzdělávání od 1.9.20/Žádáme rodiče o seznámení s novou aktuální verzí, která reaguje na novelu školského zákona č. 561/2004 Sb., týkající se povinného předškolního vzdělávání, omlouvání dětí ze vzdělávání, žádosti o uvolnění, podmínky individuálního vzdělávání a ověřování úrovně znalostí dětí. Školní řád
a uvedené legislativní změny nabývají účinnosti dne 1.9.2017.
 
Provozní doba školy
Mateřská škola je v provozu od 6.15 do 16.15 hodin. Děti přivádějte nejpozději do 8.15, jelikož se branka v 8.30 uzamkne. Po této době škola negarantuje, že se dostanete z areálu bez čekání, jelikož zaměstnanci školy jsou zaměstnáni jinou prací a nemají prostor na odemykání branky.
V případě, že víte předem o pozdním příchodu, uvědomte o tomto učitelku, aby odložila pro vaše dítě dopolední svačinku.
Branka je pak otevřena od 11.15 do 12.30 hodin a odpoledne od 14.00 do 16.15 hodin.